Skip to main content

Політика конфіденційності

Відповідно до нового законодавства про захист персональних даних (GDPR), ми розробили нову політику обробки персональних даних Компанії, яку детально представляємо вам у цьому документі.

Наразі вони захищені відповідно до нових вимог Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради 27. квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільний рух таких даних та Закон №. 18/2018 Збірник. про захист даних.

 • ми обробляємо ваші персональні дані тільки на законних підставах, професійно, делікатно і справедливо
 • ваші персональні дані зберігаються в захищеній інформаційній системі
 • всі особи, які контактують з вашими персональними даними з боку контролера, належним чином проінструктовані про законну обробку таких даних і пов’язані зобов’язанням щодо дотримання конфіденційності
 • ми отримуємо (запитуємо) від вас тільки ті дані, які необхідні для успішної обробки вашого замовлення
 • ви можете попросити нас видалити історію наших електронних повідомлень у будь-який час, електронною поштою, письмово або особисто

1. ОПЕРАТОР ВЕБ-САЙТУ

Оператор – Назва компанії: Станіслав Баранка – АВТОСЕРВІС
Адреса. Кузеля 244
Поштовий індекс та місто: 038 43 Клаштор під Знеємом

ID: 37758403
НОМЕР ВАТ: SK1044667481

Тел. Контакт: +421 905 781 090
Електронна пошта: info@dobresvietime.sk

Контролюючі органи:
Інспекція Державної інспекції праці в Жилінському регіоні, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, тел. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

контролер отримує персональні дані через веб-сайт dobresvietime.sk

2. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 • метою обробки персональних даних є переддоговірні відносини
 • метою обробки персональних даних є виконання договору
 • метою обробки персональних даних є ідентифікація клієнтів
 • метою обробки персональних даних є перевірка заповнених даних у замовленні
 • метою обробки персональних даних є підтвердження зацікавленості в товарі, по телефону або електронною поштою
 • метою обробки персональних даних є маркетингові та рекламні інтереси контролера
 • метою обробки персональних даних є збір даних про клієнтів та поведінку відвідувачів з метою створення профілю відвідувача веб-сайту
 • метою обробки персональних даних є моніторинг споживчої поведінки клієнтів

3. ПЕРЕЛІК ОБРОБЛЮВАНИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 • контролер обробляє ваші контактні дані для цілей переддоговірних відносин, дані для доставки
 • контактні дані – ім’я, прізвище, номер телефону (для зв’язку з замовником), адреса електронної пошти (для зв’язку з замовником)
 • дані про доставку – ім’я та прізвище одержувача, посада, адреса доставки, номер телефону,
 • даними для надсилання інформаційних розсилок є адреса електронної пошти
 • дані, що обробляються з метою профілювання суб’єкта даних: ім’я, прізвище, електронна пошта, купівельна поведінка, адреса (місто)

4. ДОБРОВІЛЬНЕ НАДАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 • Контролер збирає лише ті персональні дані клієнтів, які необхідні для виконання зобов’язань, які клієнт очікує від нього, запитуючи послугу або товар.
 • Контролер збирає персональні дані клієнтів в обсязі, необхідному для виконання зобов’язань, що випливають з договору, укладеного між контролером і клієнтом.
 • Контролер збирає персональні дані клієнтів з метою повторного зв’язку з ними, для можливих маркетингових та рекламних заходів.
 • Надання персональних даних суб’єктом даних є вимогою продавця, яка необхідна для укладення договору. Зацікавлена особа не зобов’язана надавати Продавцю запитувані персональні дані, однак наслідком ненадання таких персональних даних є те, що між Продавцем і Покупцем не буде укладено жодного договору.

5. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Продавець не розголошує, не розголошує, не розголошує, не розголошує, не розголошує персональні дані Покупців будь-яким іншим суб’єктам, за винятком організацій, з якими Продавець забезпечує виконання Договору. База персональних даних Покупців захищена від пошкодження, знищення, втрати та неправомірного використання.

Відправляючи замовлення, resp. в момент реєстрації покупця в інтернет-магазині продавець обробляє надані покупцем персональні дані відповідно до Закону про захист персональних даних. Інформація, надана через форму замовлення, відповідно. реєстрація, форма, слугують для забезпечення виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу. З метою належної та своєчасної доставки виконання за Договором, Продавець співпрацює з транспортною компанією як одержувачем персональних даних, отриманих Продавцем від Покупця.

Таким одержувачем персональних даних є компанія

Станіслав Баранка – AUTOSERVIS, D. Kužela 244, 038 43 Kláštor pod Znievom, ID №: 37758403, VAT №: SK1044667481, Tel. Контакти: +421 905 781 090, E-mail: info@dobresvietime.sk,

Продавець співпрацює зі своїми торговими представниками, які також є одержувачами персональних даних покупців. Торгові представники здійснюють для Продавця діяльність з продажу товарів і послуг Продавця на підставі спеціального договору. На вимогу зареєстрованого покупця продавець видаляє його персональні дані з бази даних зареєстрованих користувачів.

Персональні дані, надані покупцем, збираються, обробляються і зберігаються з метою виконання ділових відносин між продавцем і покупцем, що є вираженням вільного волевиявлення обох сторін. Оператор не розголошує, не передає та не надає в інший спосіб персональні дані про покупців третім особам. Продавець обробляє персональні дані, надані Покупцем, з метою:

 • записи замовлень покупця,
 • уклали договори про закупівлю,
 • виписка рахунків-фактур та інших податкових документів,
 • маркетингової діяльності Продавця (надсилання комерційних повідомлень про акції, новини, знижки електронною поштою), якщо Покупець прямо погодився на це,
 • застосування знижок для покупців,
 • транспортування замовленого товару Покупцеві у визначене місце доставки,
 • вирішення будь-яких претензій з боку покупця.

6. УМОВИ ОБРОБКИ

Контролер вжив відповідних технічних, організаційних та кадрових заходів, що відповідають способу обробки персональних даних, беручи до уваги, зокрема, технічні засоби, які будуть використовуватися, конфіденційність та важливість оброблюваних персональних даних, а також ступінь можливих ризиків, які можуть погіршити безпеку або функціональність його інформаційних систем.

Контролер зобов’язується обробляти персональні дані суб’єкта даних відповідно до чинного законодавства Словаччини та ЄС.

Відправляючи замовлення або реєструючись в наступному обсязі: ім’я, прізвище, домашня адреса, адреса електронної пошти, номер телефону і дата народження, покупець заявляє, що його персональні дані є точними і достовірними і дає свою згоду в розумінні Закону OOU на збір, зберігання і обробку персональних даних постачальником і їх використання для цілей реєстрації та виставлення рахунків та інших дій, пов’язаних із замовленим продуктом або послугою, в тому числі для подальшої комунікації з користувачем (рекламація, розірвання договору і т.д.).), а також для власних маркетингових цілей провайдера, з метою пропонування послуг, надсилання інформації про продукт, у тому числі електронними засобами. покупець несе повну відповідальність за збитки, спричинені неправильністю або застарілістю наданих персональних даних. Покупець надає Продавцю цю згоду строком на 10 років з дати реєстрації або завершення замовлення. покупець має право відкликати цю згоду в будь-який час.

Покупець погоджується з тим, що Контролер як постачальник персональних даних має право надавати персональні дані співпрацюючим третім особам – посередникам (зокрема, торговим представникам, які здійснюють діяльність з продажу товарів і послуг на підставі договору торгового представництва), якщо це необхідно для надання продукції, замовленої Покупцем у Продавця. згода надається до моменту обов’язкової реєстрації облікових даних про покупця.

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАВА СУБ’ЄКТА ДАНИХ

При обробці персональних даних Продавець використовує/не використовує автоматизоване прийняття індивідуальних рішень, в тому числі профілювання відповідно до ст. 28 (2) OPLA. Продавець обробляє персональні дані Покупців протягом періоду, необхідного для виконання мети договору. Після виконання договору Продавець більше не обробляє персональні дані Покупців з метою виконання договору, але зберігає їх з метою виставлення рахунків на оплату, реєстрації, збору та передачі претензій за надану послугу, з метою обробки заявок Покупця, реалізації прав або виконання інших обов’язків, передбачених загальнообов’язковими правовими нормами, протягом максимум 10 років у розумінні спеціального закону (Закон про бухгалтерський облік). Якщо Покупець не має можливості здійснювати юридичні дії в повному обсязі, його права може здійснювати його законний представник. Якщо покупця немає в живих, його права, які він мав згідно із Законом про доручення, може здійснювати близька особа.

Покупець як суб’єкт даних має право вимагати від продавця як контролера доступ до персональних даних, що стосуються покупця (§ 21 ZOOÚ), право на виправлення персональних даних (§ 22 ZOOÚ), право на видалення персональних даних (§ 23 ZOOÚ), право на обмеження обробки персональних даних (§ 24 ZOOÚ), право на перенесення персональних даних (§ 26 ZOOÚ), а також право заперечувати проти обробки отриманих персональних даних (§ 27 ZOOÚ).

Покупець як суб’єкт даних може здійснювати безпосередньо з Продавцем як контролером всі права, передбачені положеннями § 19 – § 28 OPLA, у письмовій формі. Якщо покупець підозрює, що його персональні дані обробляються незаконно, він має право вимагати право на обробку своїх персональних даних відповідно до § 99 і далі. ZOOÚ має право подати заяву про ініціювання процедури захисту персональних даних до Управління з питань захисту персональних даних Словацької Республіки, що знаходиться за адресою: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Крім обробки персональних даних покупців з метою виконання договору, продавець також обробляє такі персональні дані в маркетингових цілях, зокрема для підписки та надсилання новин про продукцію продавця (розсилка новин). Така обробка персональних даних здійснюється Продавцем виключно на підставі прямої попередньої згоди Покупця. Якщо Покупець більше не зацікавлений в отриманні інформаційних бюлетенів Продавця після надання згоди, Покупець може відкликати згоду, надану Продавцю для цієї мети, в будь-який час, просто надіславши електронного листа на електронну адресу Продавця info@dobresvietime.sk . Після отримання відкликання згоди на обробку персональних даних суб’єкта персональних даних Продавець забезпечує їх негайне блокування та знищення. Також додається, що Продавець має право обробляти персональні дані суб’єкта даних навіть після припинення дії первісної правової підстави для обробки персональних даних, але тільки в обсязі, необхідному для статистичних, бухгалтерських і дослідницьких цілей, або для надання третім особам або громадськості зведеної статистичної інформації про клієнтів, трафік, товарообіг та інших даних, але в анонімізованій формі, щоб наші клієнти не могли бути ідентифіковані на основі цих даних, з дотриманням належних гарантій захисту прав суб’єкта даних згідно зі статтею 78(1)(a) Закону №. 8 ЗЛОТИХ.

8. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ З МЕТОЮ ОБРОБКИ ФАЙЛІВ COOKIE

До обробки персональних даних з метою обробки файлів cookie застосовується загальна інформація про обробку персональних даних, викладена вище, а також:

1. цілі обробки персональних даних: наприклад, надання послуг, персоналізація реклами, аналіз трафіку, Google Analytics (Google Ireland Limited., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Файли cookie – це невеликі обсяги даних, які сервери надсилають браузеру. Він зберігає їх на комп’ютері користувача. Потім браузер відправляє ці дані назад на сервер при кожному наступному відвідуванні сайту.

2. Правові підстави для обробки персональних даних: стаття 6 п. 1 літр. a) GDPR – суб’єкт даних надав згоду на обробку своїх персональних даних з однією або кількома конкретними цілями

3. Термін зберігання персональних даних – Файли cookie, що використовуються на нашому сайті, можна розділити на два основні типи з точки зору їх довговічності. Короткострокові, так звані. “сесійні файли cookie”, які є тимчасовими і зберігаються у вашому браузері лише до моменту закриття браузера, і довгострокові файли cookie, які називаються довгостроковими. “постійні файли cookie”, які зберігаються на вашому пристрої протягом тривалого періоду часу або до тих пір, поки ви не видалите їх вручну, при цьому тривалість зберігання файлів cookie на вашому пристрої залежить від налаштувань самого файлу cookie та налаштувань вашого браузера.

4. Надання персональних даних необхідне для досягнення мети.

Умови та спосіб обробки персональних даних суб’єктів даних Контролер обробляє персональні дані суб’єктів даних у своїх інформаційних системах за допомогою автоматизованих та неавтоматизованих засобів обробки. Контролер не повинен розкривати оброблені персональні дані, за винятком випадків, коли це вимагається конкретним законодавчим положенням або рішенням суду чи іншого органу державної влади. Контролер не буде обробляти ваші персональні дані без вашої прямої згоди або будь-якої іншої законної правової підстави для будь-яких інших цілей або в більшому обсязі, ніж зазначено в цій інформації та в реєстраційних листах окремих інформаційних систем контролера.

Автоматизоване прийняття індивідуальних рішень, включаючи профілювання файлів cookie

Оператор використовує інструмент аналітики для моніторингу свого веб-сайту, який складає ланцюжок даних і відстежує, як відвідувачі використовують сайт в Інтернеті. Коли хтось переглядає сайт, система генерує файли cookie для запису інформації, пов’язаної з відвідуванням (відвідані сторінки, час, проведений на нашому сайті, дані про перегляд, вихід з сайту тощо), але ці дані не повинні бути пов’язані з особою відвідувача. Це інструмент для покращення ергономічного дизайну веб-сайту, створення зручного для користувача веб-сайту та покращення онлайн-досвіду відвідувачів. Більшість інтернет-браузерів приймають файли cookie, але відвідувачі мають можливість видалити або автоматично відхилити їх. Оскільки кожен браузер відрізняється від інших, відвідувачі можуть налаштувати свої налаштування файлів cookie індивідуально за допомогою панелі інструментів браузера. Якщо ви вирішите не приймати файли cookie, ви не зможете використовувати деякі функції нашого веб-сайту.

Тип файлів cookie Використання Термін дії файлів cookie

Вкрай необхідний/суттєвий

 • для найважливіших функцій, необхідних/суттєвих для веб-сайту, що дозволяють йому функціонувати належним чином
 • запам’ятовує ваше ім’я користувача, щоб забезпечити вам швидкий вхід під час наступного відвідування сайту
 • ці файли cookie не збирають жодної інформації про вас, яка може бути використана в маркетингових цілях
 • термін дії 1 рік

Функціональний

 • використовуються для покращення сервісу для користувача, кастомізації користувацького інтерфейсу
 • інформація про вподобання записується відповідно до вибору контенту
 • файли cookie можуть запам’ятовувати товари, які ви поклали до кошика інтернет-магазину, або помилки, з якими ви зіткнулися
 • видалено після того, як ви покинули сайт

Файли cookie ефективності та таргетингові файли cookie – аналітичні файли cookie

 • для покращення якості використовуються сторонні аналітичні інструменти (google analytics)
 • файли cookie для аналізу контенту для відвідувачів сайту
 • збираються статистичні дані, такі як кількість відвідувань перегляду веб-сторінки, кількість посилань на сторінку нашого сайту та кількість відвідувань
 • допомагають зрозуміти поведінку відвідувачів сайту
 • файли cookie покращують продуктивність веб-сайту
 • ці файли cookie не збирають жодної інформації для встановлення вашої особи
 • є анонімними
 • видаляється автоматично через 2 роки після останнього відвідування сайту

Поширення в соціальних мережах

 • використання сторонніх сайтів соціальних мереж, які дозволяють вам ділитися контентом у соціальних мережах з нашого сайту,
 • за допомогою кнопок “мені подобається” і “поділитися” з останнього
 • файли cookie необхідні для полегшення використання їхніх послуг
 • записувати дані про вашу активність в Інтернеті та на веб-сайтах, які ви використовуєте
 • видаляється автоматично через 2 роки після останнього відвідування сайту

Якісний дисплей

 • вбудовані файли cookie, які покращують продуктивність для швидшого завантаження
 • сумісність контенту та допомоги
 • видаляється після закриття браузера

Власник сторінки відповідно до налаштувань сторінки

 • можуть бути “прочитані” лише веб-сайтом (кількість відвідувачів сайту, звідки вони прийшли та які частини сайту вони відвідали)
 • 1 рік

Оператор використовує рекламну програму Google AdWords, за допомогою якої він може створювати онлайн-рекламу і звертатися до людей в той час, коли вони зацікавлені в продуктах і послугах, що надаються оператором. Функції ремаркетингу або схожої аудиторії в AdWords дозволяють нам охопити людей, які відвідували ваш сайт у минулому. Дозволяє показувати рекламу в пошуку, на YouTube та в електронних листах. Динамічний ремаркетинг дозволяє користувачам бачити рекламу продуктів або послуг, які вони переглядали в минулому. Файли cookie, які надають коди ремаркетингу, можуть бути відключені відвідувачами веб-сайту шляхом відповідних налаштувань браузера. З оператором також можна зв’язатися через Facebook. Метою управління даними є обмін контентом оператора веб-сайту та презентацією оператора. Через сторінку у Facebook гості можуть дізнаватися про новини, актуальні спеціальні пропозиції від оператора, а також переглядати фотографії з обраних замовлень оператора. Натискаючи “мені подобається” на сторінці оператора у Facebook, суб’єкти погоджуються з тим, що оператор публікує їхні новини та пропозиції на їхній стіні у Facebook. Оператор також публікує фото/відео з різних заходів на своїй сторінці у Facebook.

Контролер публікує такі дані фізичних осіб лише за умови попереднього отримання їхньої письмової згоди. Для отримання додаткової інформації про управління даними вашої сторінки у Facebook, будь ласка, зверніться до політики конфіденційності Facebook.com та посібника. З метою презентації оператор також має профіль у соціальній мережі Instagram, де представляє фотографії вибраних замовлень разом з описом. Натискаючи на кнопку “слідувати”, ви погоджуєтеся на показ фотографій, опублікованих оператором.